TVRZ BUDKOV

Tvrz Budkov

Ves Budkov je poprvé doložena v r. 1399, kdy patřila k telčskému panství. V urbáři telčského panství sepsaném za Zachariáše z Hradce v l. 1561–1567 se uvádí „Budkov a při něm sídlo“. O sto let později byla však již tvrz opuštěna, jak dokládá nápis z r. 1674 v místnosti v přízemí vlevo (dnes zabílený): „Škoda, že toho zámku nechávají.“ Později byla tvrz upravena na sýpku a v r. 1921 na obytné stavení.

Bývalá tvrz (dnes čp. 19) stojící u rybníka Hejtmana je obdélné, patrové stavení se střílnami v patře. Původně byla obehnána vyzděným příkopem, dnes zasypaným, do něhož se před založením rybníka přiváděla voda náhonem z potoka tekoucího od Strmilova, zčásti ještě zachovaným.